Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. IPET i WOPFU.

DLA KOGO: Nauczyciele i wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuci.

CO ZYSKASZ: Informacje dotyczące organizowania pracy z uczniem ze spe zgodnie z przepisami prawa oświatowego: uczeń z opinią, z orzeczeniem, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

OPIS SZKOLENIA: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią różnorodną grupę, która potrzebuje wsparcia w różnym zakresie. Niektórzy z nich posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inni orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, jeszcze inni objęci są wczesnym wspomaganiem rozwoju czy pomocą w wyniku zaistniałej potrzeby. Początek roku szkolnego to czas, gdy nauczyciele, wychowawcy, specjaliści planują pracę na kolejny rok szkolny, uwzględniając wnioski z poprzedniego roku, dlatego warto, śledząc przepisy prawa oświatowego, przygotować się do zaplanowania i zorganizowania pracy i różnych form wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ: Jak zaplanować i zorganizować pracę zgodnie z przepisami prawa oświatowego dla uczniów:
✅ wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarówno tych posiadających opinie porani, jak i tych, którzy takiej opinii nie posiadają;
✅ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
✅ objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska – nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism, np. Charaktery, Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Monitor Dyrektora Przedszkola, Forum Placówek Niepublicznych, Wczesna Edukacja, TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli; kontakt: biuro@impulsedu.pl

Event Tags

Date

26 sierpnia 2020

Time

18:00 - 19:30

Share this event