Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

👉 Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
👉 Szkolenie ma na celu przybliżyć ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
📃 Program szkolenia:
1. Prawne vademecum nauczyciela.
2. Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
3. Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.
4. Zasady pracy z dzieckiem z:
– niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
– autyzmem w tym zespołem Aspergera
– afazją
– wadami wzroku lub słuchu
– niedostosowaniem społecznym
5. Rola specjalistów w procesie kształcenia: nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.
6. Dostosowanie miejsca pracy.
7. Zasady oceniania.
Prowadzącą szkolenie jest Pani mgr Zuzanna Forszpaniak – oligofrenopedagog, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, logopeda. Pani Zuzanna jest wieloletnim praktykiem, pasjonatką pracy z dziećmi oraz pomysłodawczynią i twórczynią kreatywnych rozwiązań terapeutycznych, pomocy dydaktycznych i narzędzi wspierających diagnozę.
📆 Kiedy? 20.02.2021
🕰 Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (10:00-17:00)
💵 Koszt: 250 zł
📞 606 22 77 03,
📧 szkolenia@centrumindygo.pl
Event Tags

Date

20 lutego 2021

Time

10:00 - 17:00

Share this event