Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych I kurs online I 11-12 grudnia

Nowy kurs Centrum Sens! Zostań ekspertem od wsparcia dzieci i młodzieży w zarządzaniu ich trudnymi emocjami jak: złość, frustracja i agresja, strach, lęk oraz smutek. Praktyczny Trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami akceptowanymi społecznie.
Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).
– Bez wychodzenia z domu
– Potrzebny sprzęt z dostępem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego), będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc
Jak to się odbywa:
  • Przed warsztatem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem (ok. 10 dni przed terminem warsztatów)
  • na kilka dni przed warsztatem zostaną również elektronicznie udostepnione materiały warsztatowe oraz gotowce i narzędzia dla Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi
Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi i przygotowuje do:
  1. tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych
  2. prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami
  3. prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje/umiejętności emocjonalne (zgodnie z zaleceniami w opiniach/orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych).
Otrzymają Państwo od nas:
Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Kontrolowania Złości, Agresji oraz Emocji Trudnych oraz Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi (na jednym dyplomie)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności
PONADTO:
Kompendium Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi – materiały merytoryczne
Teczki z narzędziami Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi
Kurs odbywa się w systemie blended learning:
  • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning
  • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów w formie webinaru, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją
Korzyści z udziału:
Aż 30 godzin kursu w różnorodnej formule, co odpowiada wymogom MEN stawianym kursom zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki formule e-learning/distance learning – bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla uczestnika czasie, z uwzględnieniem naturalnego rytmu uczenia się uczestnika (sam wybiera, kiedy i ile czasu poświęci na zapoznanie się z częścią teoretyczną);
Nacisk na praktyczne działanie: aż 20 godzin dydaktycznych to warsztaty i treningi;
Mnóstwo gotowych ćwiczeń, scenariuszy, inspiracji do pracy terapeutycznej;
PROGRAM:
Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych):
1. Główne założenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
2. Model nabywania oraz kształtowania umiejętności – jako inspiracja do stworzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
3. Grupy odbiorców Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
4. Podstawy psychologii emocji jako baza do prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
5. Emocje negatywne6. Elementy psychopatologii
7. Prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym jednostki
8. Wykorzystanie psychologicznych mechanizmów związanych z uczeniem się umiejętności, procesami motywacyjnymi i emocjonalnymi jak również mechanizmów poznawczych podczas prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
9. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych
10. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych
Skrzynka z narzędziami Trenera Zarządzania Złością i Emocjami Trudnych
11. Wykorzystanie elementów psychodramy
Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych – warsztaty):
1. Mini-warsztaty „Ja i moje emocje negatywne”. Praktyczny Trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami akceptowanymi społecznie.
w trakcie warsztatów nie tylko holistycznie zajmiemy się własną sferą emocjonalną, ale również wykonywane zadania, dyskusje, etc. przydadzą się jako rozwiązania i gotowce do Twoich prowadzonych przez Ciebie zajęć z Kontrolowania Emocji Trudnych.
2. Prowadzenie zajęć:
Etapy prowadzenia zajęć
Metody i formy pracy
Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne
Różnorodne formy i materiały terapeutyczne
3. Tworzenie narzędzi do pracy treningowej z grupą i jednostką w zakresie podstawowych emocji negatywnych oraz ich pochodnych:
Gniew i złość
Strach i lęk
Smutek, wstyd i poczucie winy
Bezsilność i bezradność
4. Tworzenie konspektów Treningu z zakresu poszczególnych grup emocji.
5. Wykorzystanie elementów TUS w pracy:
Algorytmy zachowań
Strategie transferu w życie
6. Wykorzystanie elementów psychodramy, historyjek psychospołecznych i pracy na przypadkach („Case study”)
7. Badanie potrzeb:
Badanie potrzeb, ich analiza
Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu – dlaczego to takie ważne oraz jak ich zaangażować
8. Plany pracy:
Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
Jak dobrze zbadać potrzeby – tworzenie własnych narzędzi
Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
Dobór grupy
Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
Opracowanie planu pracy z grupą
Termin: 11-12.12.2021 r., (weekend, godz. 8:30-16:00 – łącznie 20 godz. dydaktycznych warsztatu + 10 godz. dydaktycznych teorii w formie mailowej)
Koszt udziału: 595 zł/osoba (możliwość płatności w ratach)
Kontakt i zapisy:
e-mail: biuro@centrumsens.pl
tel.: 733-090-988
Event Tags

Start:

11 grudnia 2021

End:

12 grudnia 2021

Share this event