Loading Events

Międzynarodowa Konferencja Lektor High-Tech

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie wykorzystania e-learningu i nowoczesnych narzędzi multimedialnych w nauczaniu języków obcych, a w szczególności wykorzystywania e-learningu i nowoczesnych technologii w prowadzeniu akademickich kursów językowych oraz w nauczaniu treści technicznych (zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i szkół średnich).

Tematyka konferencji obejmuje, między innymi:

  • Kompatybilność narzędzi e-learningu z tradycyjnymi technikami nauczania języków;
  • E-learning a metodyka nauczania języków obcych – podobieństwa i różnice;
  • Od użytkownika zasobów do twórcy zasobów – etapy procesu i praktyczne wskazówki;
  • Nauka czterech sprawności na platformie Moodle;
  • Ćwiczenia sprawdzające opanowanie języka specjalistycznego z wykorzystaniem platformy Moodle;
  • Wybór i adaptacja materiałów dostępnych na zasadzie open source;
  • Dobór odpowiednich narzędzi w procesie nauczania języka akademickiego/specjalistycznego;
  • Blended learning czy distance learning – wyzwania i możliwości;
  • Tutoring i mentoring online;
  • Aplikacje tworzone z myślą o uczących się języków obcych;

dowiedz się więcej

Start:

September 13

End:

September 14

Share this event