Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Kurs Terapia ręki dzieci i młodzieży©

Kurs Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© (30 godzin dydaktycznych)
***
Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).
Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do prowadzenia:
· diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
· wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
· zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
· zajęć profilaktycznych zdrowotno-ruchowych w obszarze motoryki dużej i małej
· zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą
Kurs odbywa się w systemie blended learning:
Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie distance learning. Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie warsztatów i treningów online/ w formie webinaru w czasie rzeczywistym, na żywo w realnym kontakcie z prowadzącą, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją.
Program kursu:
Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych):
1. Cywilizacyjne uwarunkowania wpływające na potrzebę zajęć z Terapii ręki
2. Cele terapii ręki
3. Obszary pracy w Terapii ręki
4. Terapia ręki jako metoda interdyscyplinarna
5. Mózgowe mechanizmy związane z Terapią ręki
6. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej
7. Teoria integracji sensorycznej a Terapia ręki
8. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia
9. Wpływ zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej na funkcjonowanie dziecka
10. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania
11. Etapy prowadzenia zajęć z Terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia
12. Tworzywa bezkształtne, ich właściwości i możliwości wykorzystania w Terapii ręki
13. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych: grupy odbiorców, potrzeby, cele.
15. Prowadzenie diagnozy
16. Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki
17. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne Terapeuty ręki dzieci i młodzieży
Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych):
1. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej
2. Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w Terapii ręki
3. Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w Terapii ręki
4. Roczne plany pracy z grupą w obszarze Terapii ręki
5. Prowadzenie indywidualnej diagnozy w obszarze Terapii ręki
6. Programy terapeutyczne z Terapii ręki.
***
Koszt udziału: 549 PLN
Kontakt i zapisy: e-mail: biuro@centrumsens.pl, tel.: 733-090-988
Event Tags

Start:

30 stycznia 2021

End:

31 stycznia 2021

Share this event