Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Kręgi rozwiązywania konfliktów w oparciu o socjokrację w szkole Warszawa

Zapraszam na warsztaty, które dotyczą rozwiązywanie grupowych konfliktów w ramach społeczności szkolnej z pomocą narzędzi wywodzących się socjokracji i ze świadomością Porozumienia bez Przemocy (ang. NVC).
Korzyści z socjokratycznych kręgów rozwiązywania konfliktów:
:: dają skupienie na teraźniejszości i szukaniu rozwiązania
:: pozwalają na odejście od szukania winnego
:: zaangażowanym osobom dają poczucie sprawczości
:: przywracają harmonię i gotowość do widzenia siebie nawzajem
:: zdejmują odpowiedzialność z dorosłego za rozwiązanie problemu
:: uczą komunikacji opartej na szacunku i empatii
Przesłanie socjokracji można zawrzeć w zdaniu: wiedza wynikła ze współpracy jest cenniejsza niż wiedza najbardziej doświadczonej acz pojedynczej osoby. Twórcą współczesnego modelu jest holenderski inżynier Gerard Endenbourg, który rozwija ją od 1970 r.
Siłą socjokracji jest efektywna współpraca przez współdecydowanie w drodze zbierania konsentu, przyzwolenia (ang. consent) na dane rozwiązanie czy propozycję od każdego uczestnika kręgu. Socjokracja wyraźnie oddziela zgodę od kompromisu. Ważne jest bowiem, aby wszyscy współpracujący nad danym tematem, projektem, rozwiązywaniem sporu uznali, że jest to rozwiązanie wystarczająco dobre, aby podjąć decyzję i iść dalej oraz wystarczająco bezpieczne aby spróbować.
***
W tym modelu zapraszamy sprzeciw i dajemy mu wybrzmieć. Chcemy go zobaczyć, usłyszeć oraz włączyć. Sprzeciw jest traktowany jako prezent. Podejście to przyczynia się do zwiększanie zaangażowania, poczucia bycia ważnym jak i sprawczym – każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie i zaproponować rozwiązanie. To niesamowicie istotne w kształtowaniu postawy odpowiedzialności i szacunku u dzieci i młodzieży.
***
Dla kogo:
• dla każdej osoby, która chce nauczyć się rozwiązywać grupowe konflikty w sposób efektywny i jednocześnie w poczucie kontaktu z innymi i odpowiedzialności za całość
• dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych
• dla rodziców (jeśli mają zgodę, że będziemy najprawdopodobniej pracować na sytuacjach szkolnych)
Kto prowadzi: Magdalena Sendor: „ Prowadzę: warsztaty, treningi, mediacje indywidualne i grupowe, kręgi, facylitacje. W swojej pracy spotykam się z wieloma ludźmi: z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, menedżerami, pracownikami oraz seniorami. Od kilku lat z prawdziwą ciekawością i uwagą przyglądam się edukacji i pracy z perspektywy wolności i odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania i wpisują się w nurt organizacji turkusowych. W 2007 stworzyłam z sukcesem rozpoznawalne marki w branży rodzicielstwa bliskości: Ekodzieciak, a następnie w 2010 Akademię Noszenia Dzieci. Obecnie działam pod marką Strefa Porozumienia, skupiając się głównie na autentycznej komunikacji z samym sobą i innymi, rozwiązywaniu konfliktów i grupowym podejmowaniu decyzji:.
Kiedy:
6-7 marca 2021 (sb-nd), godz. 9:30 – 15.00
I blok 9:30 – 11:00
II blok 11:15 – 12:45
III blok 13:30 – 15.00
Gdzie:
Edukacja Przygodowa, u. Husarii 16b, Warszawa-Wilanów
Wkład finansowy – jak podjąć decyzję:
Warsztaty oferuję z użyciem skali od 210 zł do 450 zł aby wesprzeć większą sprawiedliwość finansową oraz w oparciu o ideę ekonomii daru, aby zwiększać swoją i waszą świadomość, że o pieniądzach możemy rozmawiać w oparciu o potrzeby.
Cena zrównoważony rozwój – 450 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację oraz dokłada się do pieniędzy, które wydaję na mój rozwój (szkolenia, superwizje)
Cena równowaga praca-odpoczynek: 350 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu, opłaca czas nie-pracy czyli moją regenerację
Cena zapraszająca: 210 zł
pokrywa koszty przygotowania warsztatu
Jeśli potrzebujesz łatwości wpłać cenę standardową, którą – jeśli nie kierowałabym się ideą ekonomii daru – ustaliłabym na 300 zł.
Cena nie obejmuje kosztu obiadu.
Grupa ruszy przy minimum 8 osobach i uzbieranej kwocie 2100 zł, sumy, która pokrywa bazowe koszty przygotowania warsztatu.
Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące wniesienia wkładu finansowego, porozmawiaj ze mną. Rozmowy te są okazję do poznania się, nawiązania kontaktu i znalezienia kreatywnych sposobów na zaspokojenie potrzeb każdego z nas.
Informacje: magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl, 698 68 41 51
Event Tags

Start:

6 marca 2021

End:

7 marca 2021

Share this event