Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Kongres dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

“Dyrektor jako manager – zmiany prawne w oświacie w 2019 r. w przełożeniu na realia placówki” to temat kolejnej edycji Kongresu dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, który odbędzie się 24 maja 2019 roku w Novotel Airport w Warszawie.

✅ Najnowsze zmiany prawne w oświacie – Wytyczne czołowych ekspertów, jak wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych na dyrektorów placówek oświatowych w 2019 r. oraz w jaki sposób motywować zespół i zaangażować pracownika.

✅ Nadzór pedagogiczny w kontekście oceny pracy nauczycieli -Przejrzysta analiza i aktualny stan prawny dotyczące oceny pracy nauczycieli i prawidłowego wyboru właściwej ścieżki przeprowadzania procedury oceny w zależności od tego, kiedy się zaczęła.

✅ Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – Konkretne przykłady formułowania wniosków z prowadzonych ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania oraz sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

✅ Motywowanie zespołu jako aktualne wyzwanie dyrektora –
Jak zbudować skuteczny zespół i stworzyć warunki do realizowania innowacji pedagogicznych, by zwiększyć zaangażowanie i zatrzymać pracowników w placówce. Przykłady najczęściej stosowanych pozafinansowych rozwiązań motywacyjnych.

✅ Panel profilowany tylko dla szkół – Najczęstsze wątpliwości przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej. Punkty sporne i najbardziej powszechne błędy popełniane przy organizacji egzaminów klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

✅ Panel profilowany tylko dla przedszkoli – Analiza najnowszych zmian prawnych w praktyce przedszkolnej i wypracowanie funkcjonalnych rozwiązań, jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w warunkach przedszkolnych.

dowiedz się więcej

Date:

24 maja 2019
Category

Share this event