Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Gdańsk – Terapia Ręki – kurs łączny: I° i II°

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://tiny.pl/7ll5k
TERMIN:
02 – 03.10.2021 (sobota, niedziela)
GODZINA:
09:00 – 16:30
LOKALIZACJA:
SSM Grunwaldzka
al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
KOSZT:
• 550 zł osoby uczące się
• 650 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat,
*** cena nie obejmuje: zakwaterowania, posiłków, serwisu kawowego
PROWADZĄCY:
dr hab. Emilia Mikołajewska
*** specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, autorka 16 książek z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji oraz ok. 400 artykułów i rozdziałów w monografiach, wynalazca w dziedzinie wózków dla niepełnosprawnych, członek 10 rad wydawniczych oraz recenzent w ponad 100 czasopismach krajowych i zagranicznych
ZAKOŃCZENIE:
certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia pt. „Terapia Ręki I° i II°” uprawniający do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.
ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, nauczyciele, rodzice szukający sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, wszystkie osoby zainteresowane
PROGRAM:
1. Elementy anatomii kończyny górnej.
2. Rozwój sprawności kończyny górnej.
3. Rozwój fizjologiczny chwytów podstawowych ręki.
4. Rola odruchów pierwotnych w aspekcie rozwoju sprawności ręki.
5. Wpływ patologicznego rozwoju odruchowego na sprawność ręki.
6. Wybrane patologie w zakresie sprawności ręki.
7. Diagnostyka w zakresie sprawności ręki:
– napięcie mięśniowe,
– siła mięśniowa,
– zakresy ruchu,
– czucie powierzchniowe,
– czucie głębokie.
8. Wprowadzenie do grafomotoryki:
– rozwój chwytu pisarskiego,
– optymalizacja w aktywnościach grafomotorycznych.
9. ICF w tworzeniu planu terapii ręki.
10. Sposoby oddziaływań w patologiach w zakresie terapii ręki.
11. Elementy terapii lustrzanej.
12. Przykłady wykorzystania zabawek w terapii ręki.
13. Przykłady zabaw trenujących sprawność manualną ręki.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
– nauka otwierania ręki spastycznej,
– nauka otwierania butelki przy jednej sprawnej ręce,
– nauka picia z butelki z użyciem obu rąk przy sprawnej jednej ręce,
– nauka smarowania chleba masłem z użyciem obu rąk przy sprawnej
jednej ręce,
– nauka obieranie jabłka z użyciem jednej ręki przy niesprawnej drugiej,
– nauka obierania owoców cytrusowych z użyciem jednej ręki,
– nauka wiązania sznurowadła jedną ręką,
– nauka mobilizacji struktur ręki z podwyższonym napięciem mięśniowym,
– nauka mobilizacji struktur przedramienia z podwyższonym napięciem mięśniowym,
– nauka mobilizacji struktur przedramienia i ręki z obniżonym napięciem mięśniowym,
– nauka diagnozy ruchomości łopatki,
– zabawy trenujące sprawność manualną ręki,
– elementy terapii lustrzanej.
FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
prezentacja multimedialna, film edukacyjny, rozgrzewki ruchowe i zabawy wprowadzające, dyskusja w kręgu i informacja zwrotna, ćwiczenia ruchowe, demonstracja konkretnych technik i procedur terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – w parach i małych grupach.
ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
• www.pcrozwoju.com (zakładka formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340
Event Tags

Start:

2 października 2021

End:

3 października 2021

Share this event